önceki karikatür


Aramıza yeni cahiller katılmış

Görüyorum ki aramıza yeni cahiller katılmış
sonraki karikatür